countryside1.pngcountryside2.jpgcountryside3.jpgcountryside4.jpgcountryside5.JPGcountryside6.jpg

Link do Galerii

Link do materiału Kanału 6

Link do wiadomości na stronie www.ustka.pl

W czwartek, 14 marca 2019, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych został podpisany list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz usteckiej szkoły średniej. Sygnatariuszami listu zostali: Starosta Słupski, Burmistrz Miasta Ustka, Dyrektor ZSOiT, przedstawiciele Akademii Pomorskiej w Słupsku, Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, LKS Jantar Ustka, MKS Jantar Ustka, SSPR „Szczypiorniak, Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, Movi Poland, „Magola” Szkoła żeglarsko-motorowodna. Wszystkie strony zadeklarowały współpracę przy podejmowaniu wszelkich inicjatyw mających na celu poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.

Jednym z głównych celów jakie sobie obraliśmy jest funkcjonowanie na terenie miasta silnej jednostki oświatowej – mówił podczas konferencji Starosta Paweł Lisowski, który zadeklarował również potrzebę wykorzystania potencjału rozwijającej się Ustki.

Podczas konferencji przedstawiono ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020, w tym planów utworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego. Propozycja została opracowana w oparciu o analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców i uwzględnia sygnalizowane potrzeby i oczekiwania.

Link do Galerii

Właśnie trwają warsztaty carvingu. Pod okiem mistrza p. Adama Wasylewa uczniowie z klasy 2T uczą się rzeźbić w warzywach i owocach.