20 kwietnia odbył się XIII konkurs języka angielskiego Welcome! dla klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, organizowany przez naszą Szkołę. Jak w poprzednich edycjach, także i tym razem uczniowie sprawdzali swoje umiejętności rozumienia tekstu, nagrania i stosowania środków językowych. Wykazali się także wiadomościami kultury państw anglojęzycznych. Ósmoklasiści mogli potraktować to jako formę sprawdzenia przed majowym egzaminem, siódmoklasiści zaś jako rozgrzewkę językową. Mamy nadzieję, że wszyscy znaleźli jakąś nową informację czy zwrot, które uda im się zastosować na co dzień. Do testu online przystąpiło 65 uczniów z następujących szkół :

- Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce,
- Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej Adventure w Ustce,
- Szkoły Podstawowej w Zaleskich,
- Szkoły Podstawowej w Kobylnicy,
- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Objeździe.
 
Najlepsze wyniki osiągnęły dziewczęta:
kategoria klas VIII
1 miejsce – Nina Ligęza, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Adventure w Ustce
2 miejsce – Magdalena Nowicka, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Kobylnicy
3 miejsce – Julita Małecka, Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. M. Zaruskiego w Ustce
kategoria klas VII
1 miejsce – Gabriela Brodzik, Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. M. Zaruskiego w Ustce
2 miejsce – Magdalena Brzezicka, Szkoła Podstawowa nr 3 im. gen. M. Zaruskiego w Ustce
3 miejsce – Iga Nowicka, Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Kobylnicy
 
Gratulujemy! Dziękujemy także wszystkim uczestnikom za podjęcie wyzwania tej rywalizacji językowej. Ósmoklasistom życzymy powodzenia na egzaminie w maju. Liczymy, że we wrześniu będziemy mogli powiedzieć Wam już całkiem na żywo Welcome! Zapraszamy do naszej szkoły.
Marta Wyrzykowska, koordynatorka konkursu.👍
 
welcome2023