GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO, DORADCY ZAWODOWEGO

I NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Pedagog: Izabela Hirsz (gabinet 114)

Poniedziałek      10:00 - 15:00

Wtorek                7:30 - 13:30

Środa                  7:30 - 13:30

Czwartek            7:30 - 14:30

Piątek                  8:00 - 12:00

Informacje:
Uczniowie ZSOiT posiadający opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej związaną m.in. z koniecznością dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości zostali objęci specjalistyczną pomocą. Informacji w tej sprawie udziela pedagog szkolny.

 

Doradca zawodowy: Andrzej Gałat (gabinet 211)

Poniedziałek       7:30 - 15:00

Wtorek                7:30 - 14:30

Czwartek            7:30 - 11:30

Piątek                  7:30 - 10:30

 

Biblioteka i Centrum Multimedialne

Nauczyciele bibliotekarze: Janina Błażejewicz, Izabela Kramarczuk, Edyta Łepkowska

 

poniedziałek      9.40 - 14.40
wtorek             8.00 - 15.30
środa               8.00 - 15.00
czwartek          8.30 - 14.20
piątek              8.00 - 14.00

sobota             8:00 - 10:00

niedziela         10:30 - 11:30