Młodzież ZSOiT w Ustce po raz trzeci przebywa na praktykach zawodowych w Niemieckiej miejscowości Schkeuditz, które są organizowane w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Działaniami przewidzianymi na lata 2011–2013 objętych jest 35 uczniów technikum, którzy zobligowani są do odbycia obowiązkowej praktyki. Projekt jest bardzo ciekawą alternatywą dla krajowych praktyk, a certyfikat potwierdzający odbycie stażu Europass-Mobilność, dodatkowym elementem, który pozwoli młodzieży być konkurencyjnymi na rynku pracy. Partnerem strategicznym jest niemiecka firma Vialis GmbH, która pełni rolę organizacji goszczącej.

 

Uczestnicy projektu objęci są kompleksowym przygotowaniem. Korzystają z dodatkowych zajęć z języka niemieckiego i angielskiego oraz uczestniczą w spotkaniach kulturowych. Otrzymują słowniki i rozmówki polsko – niemieckie, ubrania robocze, ubezpieczenie, mapy, pomoc w dojeździe do zakładu pracy i bilety miesięczne na przejazdy komunikacją miejską. Mają zapewnioną fachową opiekę, wyżywienie, noclegi i drobne kieszonkowe w wysokości 420 euro. Na bazie zdobytego doświadczenia i nawiązanych kontaktów wystąpiliśmy z wnioskiem o kontynuację projektu. W nowej inicjatywie rozszerzyliśmy propozycję o praktyki w Hiszpanii oraz o formę oceny praktyk za pomocą systemu ECVET.

 

Całkowity koszt w wysokości 89 356,00 euro jest pokrywany z dotacji Unii Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, Program sektorowy Leonardo da Vinci, Akcja Mobilność, typ działania IVT.