Sprzątanie świata (ang.Clean Up the World)  jest międzynarodową kampanią odbywającą się na całym świecie we wrześniu. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

Akcja ta wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989, kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.

W Polsce sprzątanie świata odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia.

Nasza szkoła także uczestniczyła w tym przedsięwzięciu w piątek, 19 września. Po trzeciej godzinie lekcyjnej wyruszyliśmy oczyszczać nasze miasto i tereny wokół niego. Pogoda sprzyjała wykonaniu powierzonego nam zadania, a zapał do pracy nas nie opuszczał. Po tej akcji Ustka wygląda pięknie,  a nasze mamy dostaną dodatkowe zadanie – ususzenie grzybów, które znaleźliśmy podczas sprzątania.

sprzatanie swiata 1

sprzatanie swiata 2

sprzatanie swiata 3