W sobotę 7 marca w Białymstoku odbył się finał centralny Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Usteckie LO reprezentowały Jagoda Synak z klasy III b i Sara Rycyk z II a.

Finał rozpoczął się od testu obejmującego zagadnienia z historii XX wieku, wiedzy o społeczeństwie i praw człowieka. II etap również polegał na rozwiązaniu testu z zakresu zmiennego programu zawodów – zasady równości i niedyskryminacji w prawie międzynarodowym.

Do III etapu – ścisłego finału weszło 10 najlepszych uczestników, którzy odpowiadali na pytania z całego programu olimpiady w publicznie przeprowadzonym quizie. Ostatecznie Jagoda Synak została laureatką i zajęła VI m. w kraju. Sara Rycyk uzyskała status finalistki etapu centralnego i ma do wyboru indeksy na wiele kierunków m. in. Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. UMK w Toruniu czy też Uniwersytetu Gdańskiego.

Gratulacje dla dziewcząt i mentora. :)

Opiekunem uczennic jest. p. Arkadiusz Kubiak.