Konkurs okazał się szansą dla uczniów na sprawdzenie swoich możliwości, pokazania swoich pasji i zainteresowań, prezentacji nowych rozwiązań znanych problemów. Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe doświadczenia dotyczące m.in.: napięcia powierzchniowego, bezwładności ciał, badania własności cieczy, prądów wirowych czy emisji promieniowania. Było również bardzo ciekawe zwierciadło Archimedesa, wahadło Oberbecka, drabina Jacoba czy silnik Herona.

Komisja w składzie: Pani Małgorzata Ossowska, Pani Danuta Ficek i Pan Franciszek Garszczyński długo dyskutowała i analizowała występy uczniów. Decyzja nie była łatwa ale po długich naradach komisja ogłosiła wyniki:

W kategorii gimnazjum:

I – Gimnazjum nr 5 w Słupsku – Igor Sadowski

I – Słupska Szkoła Młodych Fizyków – Grzegorz Boroszko

II – Gimnazjum nr 6 – Agata Czupajło

II- Gimnazjum nr 2 – Miłosz Rogiński i Piotr Wojsław

III – Gimnazjum w Objeździe – Katarzyna Duszyńska i Cezary Zawisza

W kategorii szkół średnich:

I – Zespół Szkół Budowlanych w Słupsku – Sebastian Witasik i Witold Kozera

I - II Liceum Ogólnokształcące – Jakub Kluczewski i Jakub Ptak

II – I Liceum Ogólnokształcące w Słupsku – Zuzanna Rogala i Jan Lewandowski

III – Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – Anna Ławecka i Martyna Sienkiewicz

Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku wręczyli Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Słupskiego – Pan Wojciech Krasucki oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce – Pan Józef Masłowski.

Gratulujemy Ani i Martynie i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu.