Link do Galerii

12 października w auli naszej szkoły miały miejsce dwa ważne wydarzenia w życiu uczniów i nauczycieli – ślubowanie klas pierwszych połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej potocznie zwanym Dniem Nauczyciela. Na początku, pan dyrektor przywitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności pierwszoklasistów i życzył im wielu sukcesów w nowej szkole. Następnie delegacje klas pierwszych liceum i technikum przystąpiły do uroczystego ślubowania. Po ślubowaniu przedstawiciele klas pierwszych zaprosili nas do „Kawiarenki Literackiej”- czyli krótkiego przedstawienia.  Wysłuchaliśmy również dwóch piosenek. Następnie p. dyrektor wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji naszej szkoły.