31 marca w słupskim ratuszu odbyło się spotkanie młodzieżowych rad miast ze Słupska, Ustki, Kościerzyny i Lęborka. Naszą szkołę reprezentowali: Daria Lewandowska, Emilia Kulig, Paweł Kuczun i Hubert Filipowicz. Młodych rajców przywitała przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku pani Beata Chrzanowska oraz prezydent miasta Robert Biedroń. W ramach zajęć o charakterze warsztatowym radni starali się zebrać informacje na temat problemów z jakimi borykają się młodzieżowe rady w czasie swojej działalności. Rajcowie uczestniczyli również w szkoleniu z zakresu stosowania nowoczesnych technologii, mieli też okazję podziwiać panoramę Słupska z ratuszowej wieży.

Link do Galerii