Uczniowie przygotowali bardzo ciekawe doświadczenia dotyczące m.in. holografii, budowy ogniwa fotowoltaicznego, przepływu wleczonego, rezonansu akustycznego, grawitacji, bezwładności czy właściwości cieczy. Część uczniów pokazała działanie samodzielnie zbudowanych urządzeń: dziadek do orzechów, robot hydrauliczny, silnik parowy, światłowód wodny, „szczoteczkoboty”.

Komisja w składzie: Pani Małgorzata Ossowska, Pan Franciszek Garszczyński oraz Pan Dariusz Ficek długo dyskutowała i analizowała występy uczniów.

Laureatami w kategorii gimnazjum zostali:

I miejsce – Igor Sadowski z Gimnazjum nr 5 w Słupsku za „Silnik parowy”,

II miejsce – Agata Sirant i Patrycja Kucharska z Gimnazjum nr 3 w Słupsku za „Światłowód wodny”

III miejsce – Dawid Niemkowicz i Michał Bielewicz z Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego UTO w Ustce za „Dziadka do orzechów”

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Weronika Witasik i Sebastian Witasik Ze Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków za „Holografię”

II miejsce – Piotr Frąckowski i Mikołaj Kadziewicz ze Słupskiej Szkoły Młodych Fizyków za „Robota hydraulicznego”

III miejsce – Szymon Zając z Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku za „Konstrukcję hologramu”

 

Komisja postanowiła przyznać także kilka wyróżnień uczniom, których prace były również zaprezentowane w ciekawy sposób.

Wyróżniono:

- Wojciecha Prądzyńskiego i Ludwikę Korniat z Gimnazjum nr 3 za „Szczoteczkoboty”

- Dominikę Sobierańską i Klaudiusza Chwal z Zespołu Szkół w Łupawie za „Grające szklanki”

- Miłosza Stępniaka i Kamila Zdończyka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce za „Świecącego ogórka”.

Dyrektor ZSOiT p.Józef Masłowski, wręczając nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku i Akademię Pomorską podziękował uczniom za tak liczne przybycie, podziękował również nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu oraz Jury za poświecony czas i ocenę prezentacji uczniowskich. Zorganizowany w Ustce konkurs po raz kolejny stał się okazją dla uczniów do sprawdzenie siebie, do pokazania swoich pasji i zainteresowań oraz prezentacji nowych rozwiązań znanych wszystkim problemów fizycznych, zaś dla nauczycieli był wspaniałą okazją spotkania się, rozmów i wymiany doświadczeń. Kolejna edycja już za rok.