W końcu lutego 2018 r. uczennica klasy II LO Wiktoria Malesa wzięła udział w etapie okręgowym (wojewódzkim) Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie. Zawody odbyły się w VI LO w Gdańsku. Uczestnicy w pierwszej części rozwiązywali test wiedzy prawniczej. Aby zakwalifikować się do części drugiej musieli zdobyć 20 na 30 punktów z testu. Wiktoria uzyskała awans do II etapu. Polegał on na napisaniu wypracowania nt. „Scharakteryzuj Naczelny Sąd Administracyjny – geneza, skład (organy), sprawowanie urzędu sędziego, pozycję ustrojową, kompetencje i znaczenie”. Ostatecznie nasza uczennica zajęła IV. m.

To kolejny start Wiktorii w olimpiadach społeczno – prawnych. Poprzednio uczestniczyła ona w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Uzyskała w nim VIII m. i wyróżnienie. Opiekunem W. Malesy jest p. Arkadiusz Kubiak.

Życzymy Wiktorii sukcesów na szczeblu centralnym w kolejnych startach.