Link do Galerii

Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy. Obchodzone jest w Europie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Dzień ten był doskonałą okazją do zabawy. Nauczyciele języków obcych przygotowali quiz językowo-kulturowy, w którym wzięły udział wszystkie klasy. Reprezentowane one były przez zespoły trzyosobowe. Quiz podzielony był na trzy części – pytania do wszystkich z ogólnej znajomości języków europejskich, pytania do wszystkich ze znajomości języka angielskiego oraz ‘kto pierwszy ten lepszy’ (wiedza o kulturze krajów europejskich).

Okazało się, że uczniowie potrafią powiedzieć ‘kocham cię’ w pięciu językach, świetnie wymienić nazwy zwierząt, owoców czy też części ciała w języku angielskim. Małym problemem okazała się znajomość stolic europejskich.

Po zaciętej walce, zwycięzcami została ekipa z klasy czwartej technikum. Gratulujemy!