W tym roku do konkursu przystąpiło 31 uczestników, uczniów: Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce, Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce (kl. III gimnazjum), Niepublicznej Szkoły Podstawowej ADVENTURE w Ustce, Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku, Szkoły Podstawowej w Wytownie , Szkoły Podstawowej w Zaleskich, Szkoły Podstawowej we Wrześciu, Gimnazjum w Objeździe, V Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, I Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku, Technikum TEB Edukacja w Słupsku, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Słupsku. Konkursowe zmagania oceniało jury w składzie: p. Aldona Staszewska – Klimek – dyrektor Domu Kultury w Ustce, p. Patrycja Baczyńska – wokalistka, uczestniczka programu „ Must Be the Music” i absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Ustce, p. Magdalena Matusiak – zastępca naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Ustka i p. Stanisława Palka – wieloletnia nauczycielka, obecnie słuchaczka Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku prowadząca grupę wokalną. W kategorii: klasy IV – VI szkoły podstawowej I miejsce przyznano Paulinie Bąbelek z SP nr 1 w Ustce, II miejsce – Katarzynie Guzowskiej z SP nr 2 w Ustce, III miejsce – Natanielowi Szajmanowi z SP nr 1 w Słupsku, w kategorii: gimnazjum i klasy VII – VIII szkoły podstawowej I miejsce zdobyła Joanna Płatwa z Gimnazjum w Objeździe, II miejsce – Karolina Guzowska z SP nr 3 ( klasa III gimnazjum), III miejsce Natalia Łepkowska z SP nr 1 w Ustce, a w kategorii: szkoły ponadgimnazjalne I miejsce - Julia Nawacka z V LO w Słupsku, II miejsce – Roksana Białek z V LO w Słupsku, III miejsce – Kinga Łozińska z V LO w Słupsku. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Weronice Kiełpińskiej z ZSE w Słupsku. Swoją nagrodę przyznała także publiczność. „ Bursztynową nutkę” otrzymała Daria Bronka z ZST w Słupsku. Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, Centrum Edukacji Regionalnej, Urząd Miasta Ustka i p. Sławomira Kropiewskiego. Nagrody zwycięzcom wręczyli przybyli na uroczystość goście – p. Paulina Kamińska – sekretarz miasta Ustka i p. Jan Olech – przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, a także tradycyjnie dyrektor ZSOiT w Ustce p. Józef Masłowski. Dyrektor w imieniu organizatorów podziękował za pracę jury, a nauczycielom za przygotowanie młodzieży do konkursu.

Konkurs po raz kolejny odbył się dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów i pracowników ZSOiT. Doskonale spisali się szkolni dźwiękowcy – Patryk Hojnowski z kl. III Technikum i Szymon Gołębiewski z klasy I Technikum. W roli prowadzących koncert wystąpili Bartosz Słomka z kl. II LO, Jakub Komendo z kl. II LO i Kacper Kacprzyk z kl. I Technikum. Dekoracja sali i poczęstunek zostały przygotowane przez uczniów klas I i III Technikum pod kierunkiem wychowawców p. Edyty Łepkowskiej i p. Magdaleny Wróblewskiej – Majchrowskiej , a także p. Janiny Błażejewicz i p. Anny Kubickiej. Gośćmi doskonale zaopiekowali się uczniowie klasy I Technikum.

Konkurs był także okazją, aby po raz pierwszy zaprezentować na imprezie organizowanej przez ZSOiT nowe logo szkoły. Pani Katarzyna Ozimek, która przywitała uczestników konkursu w imieniu dyrektora ZSOiT , mówiąc o nowym logo zaznaczyła, że jest to ciągle Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce ze swoją historią, tradycjami, osiągnięciami i aspiracjami, zawsze przyjazny dla uczniów, ale teraz w nieco nowocześniejszej i wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom, zainteresowaniom i potrzebom młodzieży odsłonie. Każdy z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych może w nim znaleźć interesującą ofertę edukacyjną.