14 listopada 2019 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie Sygnatariuszy Listu Intencyjnego, podpisanego 14 marca b.r. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Jan Olech – przewodniczący Rady Powiatu Słupskiego, Pan Paweł Lisowski – Starosta Słupski, Pan Rafał Konon – Wicestarosta Słupski, Pan Jacek Graczyk – Burmistrz Miasta Ustka, Pani Anna Sobczak-Jodłowska – Wójt Gminy Ustka, Pan Sławomir Ziemianowicz – Kanclerz Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pani Anetta Pirka – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego, Pan Sławomir Stochniałek – członek Zarządu MOWI Poland S.A., Pani Bogumiła Lenard – prezes LKS Jantar Ustka, Pan Piotr Babiarz – prezes SSPR SZCZYPIORNIAK, Pan Piotr Piszko – trener MKS Jantar Ustka, Pan Mirosław Lamkowski – właściciel Szkoły Żeglarsko-Motorowodnej „Magola”, kmdr por. Dariusz Cebulka – zastępca komendanta CSMW, kmdr ppor Robert Biernaczyk – Szef Sekcji Wychowawczej – oficer prasowy CSMW.

Pani Dyrektor Katarzyna Ozimek poinformowała zebranych o potencjalnych kierunkach rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce na lata 2019-2021, o wypracowanym przez Radę Pedagogiczną planie działań, mających na celu zwiększenie atrakcyjności szkoły oraz zaprosiła Przyjaciół Szkoły do współpracy w realizacji zadań, podkreślając równocześnie, że podstawowe założenia tej współpracy to: wzajemność, ciągłość i spójność działań.

Obecnie szkoła przygotowuje ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021. Nauczyciele opracowali ankietę, aby poznać potrzeby i oczekiwania przyszłych uczniów i ich Rodziców oraz zaplanowali serię spotkań z uczniami szkół podstawowych z terenu miasta i gminy.

Krótki materiał filmowy ze spotkania na tv-slupsk.pl. Informacje o szkole to minuty od 2:20 do 4:22. :)