31 stycznia 2020 r. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce odbyła się kolejna, już dwudziesta pierwsza, edycja Powiatowego Konkursu Ortograficznego „ Mistrz Ortografii Powiatu Słupskiego”. Konkurs został zorganizowany i przygotowany przez nauczycielki ZSOiT – p. Magdalenę Wróblewską – Majchrowską i p. Edytę Łepkowską.

W tym roku konkurs odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych: klas VII  – VIII szkoły podstawowej oraz  szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. W tegorocznej edycji konkursu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ustce, Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce , Katolickiej Szkoły Podstawowej Świętej Rodziny z Nazaretu – Ziarno w Słupsku, Zespołu Szkół Agrotechnicznych, Zespołu Szkół „ Elektryk”, II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza,  Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Marka w Słupsku i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Konkursowe zmagania oceniało jury składające się z doświadczonych nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych oraz ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Podobnie jak w latach ubiegłych zaproszenie organizatorów przyjęły: p. Elżbieta Komorowska, p. Renata Kuligowska, p. Iwona Płóciennik i p. Janina Błażejewicz.

W tym roku jury przyznało następujące nagrody w kategorii klas VII – VIII szkoły podstawowej: za zajęcie I miejsca – Iwo Miśkowiakowi ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Ustce, za zajęcie II miejsca – Gabrieli Danielewicz ze  Szkoły Podstawowej  nr 2 w Ustce, za zajęcie III miejsca - Oldze Szydloch ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustce. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych I miejsce zajął Jakub Rau z II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Słupsku, II miejsce – Mariusz Roguski z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, III miejsce – Maciej Prądzyński z Zespołu Szkół „ Elektryk” w Słupsku.

Nagrody, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupsku, wręczyła laureatom dyrektor ZSOiT w Ustce p. Katarzyna Ozimek, która pogratulowała im oraz wszystkim uczestnikom konkursu wiedzy, a także odwagi w zmaganiach z ortografią. Zauważyła, że niektórzy z uczestników przyjeżdżają na konkurs od kilku lat i dzielnie bronią zdobytych miejsc i tytułów. Podziękowała także jury za wytrwałą pracę oraz nauczycielom za przygotowanie młodzieży do konkursu. Zaprosiła do udziału w kolejnych, przyszłych edycjach konkursu.

O wystrój auli oraz poczęstunek dla uczestników i opiekunów zadbały klasy III technikum w zawodzie technik mechatronik i I technikum w zawodzie technik hotelarstwa.

Magdalena Wróblewska - Majchrowska