Język polski to wielki skarb! Ze względu na specyficzną wymowę oraz mnogość i złożoność form gramatycznych uchodzi za jeden z najtrudniejszych do nauki języków świata, stanowiąc niełatwe wyzwanie nawet dla nas samych. W obchodzeniu tego święta języka nie chodzi jednak o utrudnianie sobie wypowiedzi, ale bardziej o to, aby znaleźć frajdę z różnorodności i bogactwa słów i struktur.
"Język polski jest ą-ę", przypomina o tym wielokrotnie profesor Jerzy Bralczyk.

Nasz język wyróżnia się pod wieloma względami na tle innych języków europejskich. W większości języków europejskich pojęcie „język ojczysty” zawiera w sobie wyraz „matka”, ale mowę polską reprezentuje „ojciec”. Hasło obchodów Dnia w roku 2020 „Języki bez granic” (Languages without borders) podkreśla znaczenie języków lokalnych, często wspólnych dla społeczności po obu stronach granicy, dla budowania pokojowych relacji między nimi, a także dla ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego.

wiecej informacji

 http://www.unesco.pl/article/1/21-lutego-miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-7/