Konsultacje dla uczniów klas I-III rozpoczynają się od 1 czerwca. Przypominamy, że uczniowie niepełnoletni mogą w nich uczestniczyć tylko za pisemną zgodą rodziców.