Projekt "Zdalna Szkoła - Powiat Słupski" jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. Jego celem jest  zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia przy wykorzystaniu grantu otrzymanego w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnodostępnej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Działanie jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem i wprowadzeniem nowych standardów prowadzenia zajęć edukacyjnych. Czterech uczniów naszej szkoły skorzystało z tej formy wsparcia.