Uczestnicy imprezy spotkali się ze znawcami tematu, min. socjologami, dziennikarzami, pisarzami, aby rozmawiać o wykorzystaniu zasobów internetowych do nauki, o plagiacie, o prawach autorskich, o wolności słowa, a także o przesunięciu granic prywatności. Poglądy mogli wymieniać zarówno podczas debat, jak i warsztatów. Spotkanie było okazją do poznania ludzi, których pasja, zaangażowanie i dorobek mogą stać się inspiracją do działania na rzecz wspólnego dobra. Wśród tegorocznych gości byli np. pisarz Paweł Huelle czy Bartłomiej „Świstak" Piotrowski – współorganizator protestów ACTAwistów. Nowością tegorocznej konferencji było seminarium dla nauczycieli, które dotyczyło prześladowania w Internecie. Wszyscy wrócili zadowoleni i zapowiadają swój udział w kolejnym Forum Młodych.

 

Zdjęcia w galerii.