Za wyniki w nauce stypendia w wysokości 200 zł otrzymali:
1.    Mart Klein – uczennica klasy IIa  
2.    Karolina Walicka - uczennica klasy IIa

Stypendium w wysokości 500 zł za osiągnięcia i wyniki w nauce otrzymał Konrad Kobuszewski - uczeń klasy IIIa.
Natomiast stypendium w wysokości 300 zł za osiągnięcia w nauce trafiło do Macieja Wszółkowskiego  – ucznia klasy IIIa.


GRATULUJEMY!!!