Liceum Ogólnokształcące na uroczystości reprezentowali członkowie pocztu sztandarowego Jowita Kłos, Agata Kisiel i Sebastian Ryba, oraz delegacja do złożenia wiązanki – Emilia Chodukiewicz, Małgorzata Pastucha i Tomasz Grabarczyk.

O godz. 17.00 w Domu Kultury odbyło się spotkanie władz samorządowych i młodzieży z kombatantami. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego reprezentowana była przez Jowitę Kłos, Agatę Kisiel, Honoratę Kazin oraz Oliwię Broniek. Kombatanci dzielili się z obecnymi wspomnieniami uczestnictwa w walkach o niepodległą Polskę.

Delegację do złożenia wiązanki przygotowała mgr Sylwia Cur-Kowalczyk. Reprezentację pocztu sztandarowego i oraz delegację na spotkanie z kombatantami przygotował mgr Arnold Szczucki.