nr konta Rady Rodziców ZSOiT: BS Ustka  31 9315 0004 0016 5291 2000 0010