Rada pedagogiczna

Dyrektor: mgr Józef Masłowski - pracownia zajęć praktycznych

mgr Janina Błażejewicz - język polski, biblioteka
mgr Cur-Kowalczyk Sylwia - historia, WOK, etyka, historia i społeczeństwo
mgr Domańska Jolanta - biologia, informatyka, przedmioty zawodowe,
mgr Drwal Piotr - wychowanie fizyczne
mgr Dymek Monika - język angielski
mgr Gałat Andrzej - doradca zawodowy, historia, etyka, podstawy przedsięb.
ks. Herman Jacek - religia
mgr Hirsz Izabella - pedagog, doradca zawodowy
mgr Jendrzejczak Dagmara – przedmioty zawodowe, zajęcia praktyczne
mgr Jurek Monika - fizyka, przyroda
mgr Karpińska Anetta - biologia, wychowanie do życia w rodzinie, chemiamgr Kierbić Leszek – przedmioty zawodowe,
mgr Klimek Agnieszka - język angielski, język obcy zawodowy
mgr Kozłowska Dorota - język polski
mgr Kramarczuk Izabela - biblioteka
mgr Kubiak Arkadiusz - historia, WOS, podstawy przedsięb., historia i społ.
mgr Łepkowska Edyta – geografia, przyroda, biblioteka
mgr Łepkowski Jacek - matematyka, informatyka
mgr Modzelewska Beata - język niemiecki, język obcy zawodowy
mgr Olempijuk Junona - matematyka
mgr Ozimek Katarzyna - język angielski
mgr Sulewska Janina - matematyka
mgr Wrześniak Ewa - wychowanie fizyczne
mgr Szczucki Arnold - język niemiecki, język rosyjski, język obcy zawodowy, EDB
mgr Wróblewska-Majchrowska Magdalena - język polski, WOS, historia
mgr Wyrzykowska Marta - język angielski

Joomla templates by a4joomla