28 września uczniowie klas IIIOMS i IVOMS mieli możliwość uczestniczenia w rozprawie sądowej, która odbyła się w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Rozprawę prowadził sędzia Hubert Odelski. Sprawa dotyczyła zadośćuczynienia za doznaną kontuzję, która miała miejsce na Orliku w Rowach. Uczniowie mogli zobaczyć przebieg rozprawy, poznać tajniki pracy sędziego oraz wzbogacić swoją wiedzę historyczną dzięki ciekawostkom przedstawionym przez pana Odelskiego.
Bardzo dziękujemy panu Hubertowi za zaproszenie. Pobyt w sądzie był dla nas ciekawym i nowym doświadczeniem.