Technik mechanik to tradycyjny ale równocześnie super nowoczesny wymagający zawód. Jego atrakcyjność jest szczególnie widoczna na Pomorzu ze względu na działające tutaj firmy z branży mechanicznej. Absolwenci tego zawodu są poszukiwani przez pracodawców, mają otwartą drogę do dalszego rozwoju i kariery zawodowej.

Informacja dodatkowe:

Uczniowie w trakcie nauki odbywają szkolenia praktyczne w formie:

 • zajęć praktycznych,
 • praktyk zawodowych,
 • staży zawodowych.

Zajęcia praktyczne odbywają się  również w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku). Uczniowie uczą się miedzy innymi projektowania w programie CAD..

Praktyki zawodowe realizowane są w  lokalnych firmach branży mechanicznej.

Najlepsi uczniowie odbywają praktyki zawodowe za granicą w ramach programu Erasmus+ w firmach branży mechanicznej w Maladze (Hiszpania)

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 • Kwalifikacja 1:
  MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.
 • Kwalifikacja 2:
  MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • Sporządzania dokumentacji technologicznych,
 • Obsługi maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Montażu maszyn i urządzeń,
 • Kontroli technicznej,
 • Organizacji i nadzorowania przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • Konserwacji i remontu eksploatowanych maszyn,
 • Organizacji zaopatrzenia i zbytu. 

Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

 • zakładach przemysłowych branży mechanicznej przy projektowaniu i produkcji części maszyn i podczas operacji kontroli technicznej,
 • w firmach branży budowlanej, stoczniowej, kolejowej,
 • w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją narzędzi skrawających, uchwytów obróbkowych i oprzyrządowania obrabiarek skrawających,
 • warsztatach naprawczych urządzeń mechanicznych,
 • w specjalistycznych placówkach handlowych,
 • w biurach projektowych.

Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 Szkolenie praktyczne realizowane jest w formie zajęć lekcyjnych, zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych. Uczniowie korzystają między innymi z następujących pracowni:

 • Pracownia nowoczesnych technik wytwarzania,
 • Pracownia montażu,
 • Pracownia komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania,
 • Pracownia komputerowego wspomagania pomiarów i kontroli jakości,
 • Pracownia nowoczesnych obrabiarek konwencjonalnych,
 • Pracownia badań materiałowych.