09.10.2023r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas: Starosta Słupski - Paweł Lisowski, Przewodniczący Rady Powiatu - Jan Olech, przedstawiciel Rady Powiatu - Andrzej Tyszkiewicz i Przewodniczący Rady Rodziców, radny Rady Miasta Ustka – Daniel Król.

Podczas uroczystości, ślubowanie na sztandary szkoły złożyli uczniowie klas pierwszych, którzy obiecali godnie reprezentować ZSOiT w Ustce.

Pani Dyrektor złożyła wszystkim pracownikom serdeczne życzenia i wręczyła wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi nagrody. Nie obyło się bez życzeń, miłych słów i kwiatów.

W krótkiej części artystycznej, uczniowie zaprezentowali swoje zdolności wokalne, taneczne i muzyczne. Przedstawiciele klas pierwszych udowodnili, że wśród licznych talentów jakie zapewne posiadają, drzemią w nich umiejętności aktorskie. Uczniowie, w krótkich humorystycznych scenkach, zawarli kwintesencję pracy nauczycielskiej. 

Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję podziwiać ich występy.

Katarzyna Meldner