W dniu 27 listopada w Wejherowie odbyły się eliminacje do etapu centralnego PGE Turniej Maszyn Wodnych. „Konkurs zwraca uwagę uczniów na możliwość wykorzystania zasobów wodnych jako odnawialnego źródła energii. Rozwój tej gałęzi OZE pozwala nie tylko na produkcję energii, ale również zarządzanie gospodarką wodną poprzez tworzenie zbiorników retencyjnych”.

Jak podano w komunikacie, „PGE Turniej Maszyn Wodnych” ma zachęcić młodzież do pogłębiania wiedzy zdobytej m.in. podczas lekcji fizyki oraz przekazać informacje z obszaru mechaniki i odnawialnych źródeł energii oraz praktycznych umiejętności związanych z budową maszyn. Wykonane przez uczniów prace są testowane na unikatowym stanowisku pomiarowym. Zadaniem turbiny jest wykonanie pracy 100 J poprzez podniesienie 5 kilogramowego ciężarka na wysokość 2 metrów. W konkurencji „Moc” liczy się czas wykonania zadania, a w konkurencji „Wydajność” ilość zużytej wody.

Z naszej szkoły wystartowała drużyna „Mirki” w składzie: Gracjan Kaźmierczak i Jan Glaziński z klasy V technik mechatronik w kategorii 'moc' oraz Mateusz Ginter i Maciej Kocur w kategorii 'wydajność' jako „Baje”, a opiekunem obydwu drużyn był nauczyciel Józef Masłowski. Turbina zbudowana przez Gracjana i Janka wzięła udział w konkurencji „Moc”. Turbina przeszła najpierw etap dopuszczenia do konkursu, czy spełnia wymogi regulaminowe, czyli czy może być zamocowana w maszynie pomiarowej. Tę część turbina przeszła pomyślnie i została dopuszczona do próby. Startowało w tej konkurencji 28 drużyn. Turbina wykonana przez drużynę „Mirki” wykonała zadanie i podniosła ciężarek na wymaganą wysokość w czasie 36 sekund co uplasowało drużynę w okolicach połowy stawki. Niewątpliwie był to sukces drużyny, ponieważ w roku poprzednim turbina nie wykonała próby. W kategorii wydajność przeprowadzona próba nie została zakończona sukcesem.