19 KWIETNIA (GODZ.9.00 - 11.30)

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY DLA GIMNAZJALISTÓW

ZAPRASZAMY!