Z przyjemnością informujemy, że p. Monika Jurek w czerwcu 2014 roku wystapi na sesji posterowej – IBSE w praktyce, podczas konferencji Science and Mathematics Education Conference w Dublinie (Irlandia). Do sesji posterowej została zakwalifikowana podczas warsztatów SAILS – Strategies for Assessment of Inquiry Learning in Science, organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie dla nauczycieli nauk przyrodniczych. Innowacyjne podejście do zastosowania metody badawczej w nauczaniu fizyki zostało wyróżnione i zakwalifikowane do zaprezentowania na europejskiej konferencji w Dublinie.

Konferencja zaadresowana jest do nauczycieli nauk przyrodniczych i matematyki, którzy zainteresowani są wprowadzaniem nowoczesnych metod nauczania. W szczególności tematyka konferencji obejmuje obszary – innowacyjne nauczanie, ewaluacja  i ocenianie oraz integracja środowiska nauczycieli. Metoda IBSE – nauczanie przez doświadczanie jest jedną z najnowszych metod nauczania nauk ścisłych poprzez wprowadzenia metod nauczania opartych na metodach pracy badawczej oraz naukowej. Bardzo istotnym jest wypracowanie odpowiednich narzędzi pozwalających przeprowadzić ocenianie uczniów ww metodą. Wprowadzenie metody IBSE w szkole oraz na zajęciach pozaszkolnych w znacznym stopniu może stymulować rozwój naukowego myślenia u uczniów oraz rozwijać podstawowe kompetencje, na które zwraca uwaga dydaktyki nauczania w Unii Europejskiej:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

2) porozumiewanie się w językach obcych;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

6) kompetencje społeczne i obywatelskie;

7) inicjatywność i przedsiębiorczość;

8) świadomość i ekspresja kulturalna

Stosowanie metod IBSE wpisuje się w rozwój nowoczesnej dydaktyki oraz pozwala rozwijać ww  kompetencje. Metoda IBSE jest jedną z wiodących metod uczenia w Szwecji i z pewnością wprowadzenie jej elementów w polskiej szkole może pozwolić na rozwój podstawowych kompetencji zalecanych przez EU.  ZSOiT w Ustce należy do nielicznych szkół w Polsce, gdzie zaczyna być wprowadzana metoda nauczania IBSE na lekcjach fizyki.

srodek ciezkowsci