Przez trzy lata grupa uczniów liceum i technikum brała udział w specjalistycznych zajęciach w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, jak również w porcie na jednostce pływającej. Młodzież zdobywała umiejętności żeglarskie oraz motorowodne, uczestniczyła w rejsach po redzie organizowanych przez „Jacht Klub Ustka”.

Dla zainteresowanych uczniów Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej przeprowadziło następujące kursy:

- w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,

- w zakresie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,

- w zakresie indywidualnych technik ratunkowych,

- w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Każdy kurs kończył się egzaminami, których zdanie pozwalało na złożenie w Urzędzie Morskim wniosków o wydanie książeczek żeglarskich oraz dyplomów młodszego marynarza pokładowego. Dokumenty te uczniowie otrzymali 24.04.2015 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego przez maturzystów. Wręczały je osoby zaangażowane w realizację programu edukacji morskiej, czyli Szef Wydziału Dydaktycznego kmdr por. mgr inż. Dariusz Cebulka, Szef Sekcji Wychowawczej Oficer Prasowy kmdr ppor. mgr Robert Biernaczyk, autor programu kmdr ppor. dr Dariusz Kloskowski oraz starszy bosman Mirosław Lamkowski.

Był to pierwszy taki program, po realizacji którego uczniowie niebędący absolwentami szkoły morskiej zdobyli udokumentowane przygotowanie do pracy w gospodarce morskiej. W kolejnych latach realizacja programu edukacji morskiej będzie kontynuowana.