Dominika Czarnecka z klasy II lo zajęła I miejsce w wojewódzkim konkursie pn. „Dopalacze – to nie dla mnie!” Przedmiotem rywalizacji  było napisanie artykułu prasowego inspirowanego plakatem. Organizatorami konkursu byli: Komenda  Wojewódzka Policji w Gdańsku, Wojewoda Pomorski, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Adresatami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego. Wręczenie nagród nastąpi 8 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.

Gratulujemy!

Prace konkursowe można zobaczyć na stronie Kuratorium.