Miło nam poinformować, że nasze liceum znalazło się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2016. Ranking stanowi zestawienie wyników szkół w społeczno- prawnych olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych (wszystkie związane z wiedzą o społeczeństwie i historią najnowszą) rozgrywanych w naszym kraju w ubiegłym roku szkolnym. Znaleźliśmy się w nim na 26 miejscu w Polsce i 3 miejscu w województwie. Miejsce w rankingu zawdzięczamy sukcesom Jagody Synak i Sary Rycyk w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym.

http://coptiosh.eu/V-Ranking-2016-za-rok-szkolny-2014-15_425.html