W latach 1975 – 1984 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego, 1984 – 1989 funkcję zastępcy inspektora Oświaty i Wychowania w Ustce, 1989 – 1990 inspektora.

Był wspaniałym nauczycielem i oddanym wychowawcą wielu pokoleń uczniów, zaszczepił im miłość do j.polskiego i j.angielskiego. Imponował erudycją i wszechstronnością zainteresowań. Skutecznie zarażał pasją czytania, żeglowania, poznawania świata, angażował do pracy w Związku Harcerstwa Polskiego. Pomagał, doradzał, rozjaśniał wątpliwości, podpowiadał rozwiązania. Miał niezwykły dar zjednywania sobie ludzi, był Osobowością.

Za wybitne osiągnięcia zawodowe został wielokrotnie wyróżniony:

- Honorową Odznaką za Zasługi dla ZHP – 1970r. i Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej,

- Tytułem Profesora Szkoły Średniej – 1972r. i Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej,

- Odznaką Honorową za zasługi dla Rozwoju Województwa Koszalińskiego – 1970r. oraz dla Rozwoju Województwa Słupskiego w 1978r.,

- Złotym Krzyżem Zasługi – 1983r. oraz Nagrodą Kuratora Oświaty i Wychowania,

- Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP – 1985r., stopniem harcmistrza,

- Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 1988r.

- 3-krotnie Nagrodami Dyrektora Szkoły.

 

Drogi i nieodżałowany Panie Edwardzie, żegnamy Cię z wielkim bólem, będziemy pamiętać... Spoczywaj w pokoju.

 

Czas, co w przelocie piramidy kruszy,

Wszystko Ci weźmie, siły twoje strawi,

Tylko coś stworzył, To ci w innych pozostawi ...

 

Barbara Kołakowska